top of page
מחירון עמלות בייבוא אישי

מחירון עמלות בייבוא אישי

עמלות בייבוא אישי

מוצרים בערכים מעל 75 דולר (ארה"ב) המשתחררים ממכס כייבוא אישי חייבים במע"מ כחוק.

חישוב המיסים על פי חוק נעשה על בסיס הערך המוצהר של המוצר ובנוסף על ערך ההובלה והביטוח.

עמלות נוספות:

  • בדיקה פיזית (במידה והמשלוח מעוכב לבדיקה פיזית) – 125 ₪

  • מרובה משלוחים (משלוחים אשר מגיעים לאותו הנמען, בטיסה ספציפית) - מינימום 250 ₪

  • עמלת טיפול באישורים מיוחדים (תקשורת /מכון תקנים / משרד בריאות וכדומה) – 300 ₪

  • המחירים אינם כוללים מע"מ

 

אגרת מחשב וביטחון (בהתאם לערך המשלוח).

משלוחים בערך של 100-500 דולר יחוייבו באגרת מחשב 18 ₪.

משלוחים בערך של 500-1000 דולר יחוייבו באגרת מחשב 18 ₪ +אגרת בטחון 41 ₪.

ניטול מסוף מטענים – לפי עלויות המוצהרות של מסופי ממ"ן וסוויספורט (ניתן למצוא את המחירון באתר המסוף הרלוונטי).

bottom of page